top of page

BodhiVillage

For English scroll down

 

The BodhiTree groeit door naar BodhiVillage!


BodhiVillage is een volgende stap geboren vanuit de wens om individueel te wonen met betrokkenheid op elkaar. Een groep mensen die graag samen op weg is, we dragen elkaar een warm hart toe en stimuleren elkaar bewust te zijn, te leven in verbinding, in schoonheid & echtheid. 

 

We laten ons o.a. inspireren door de wijsheid van de Kaula Heart of All, inzichten uit sjamanistische tradities, Osho en anderen bronnen van wijsheid. BodhiVillage is echter niet exclusief voor één groepering bedoeld. 

 

DSC01383.JPG

Als bewoner van het dorp open je ook je deuren om je ‘kunde en kennis’ te delen met onze omgeving. Het is een plek om heerlijk te eten, te zingen en beeldend creatief te zijn. Mensen komen naar BodhiVillage om nog meer te leven in eigen wijsheid & heelheid en omdat ze nieuwsgierig zijn naar het mysterie van zichzelf en het leven. 
We organiseren o.a. meditatie-, yoga-, massage-, tantra - en creatieve dagen. Ook is het mogelijk voor een individuele retraite te komen, alleen of met geliefde.

 

BodhiVillage bestaat uit 5 – 6 wooneenheden van verschillende grootte, zodat er keuze is voor individueel wonen, samenwonen of met een gezin.

Verder is er een ’dorpshuis’ met ook een gezamenlijke woonkeuken en andere gezamenlijke faciliteiten, zoals bv. een logeerkamer, wasmachines, etc. 
Er zijn sessieruimtes, een meditatiezaal en een groot buitenterrein. 

Het terrein is natuurlijk vormgegeven en levert voedsel en rustplaatsen voor mens en dier.

We leven in harmonie met de natuur(wezens), wat betekent dat we ons bewust zijn van onze herkomst en onze invloed. Ons dagelijks leven is hierop afgestemd, wat betekent dat we kiezen om duurzaam, natuurlijk, biologisch, rookvrij en vegetarisch te leven en dat we zeer beperkt zijn met alcohol.

 

De locatie van het dorp is er nu nog niet. We richten ons erop dat we dat in 2022 gevonden hebben.
Voor die tijd is er veel af te stemmen en organiseren.

 

We zoeken mensen die zich bij ons willen aansluiten:

  • door medebewoner en eigenaar te worden

  • als huurder van de ruimten

  • als supporter, die zijn/haar kwaliteiten wil aanbieden.

En met verschillende kwaliteiten en vaardigheden: 

  • praktische mensen met groene vingers, bouwers, planners, ontwerpers

  • mensen met creatieve-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden


Is je belangstelling gewekt, dan kun je voor meer info contact opnemen met Anand.

We zijn gestart met een Courant!
26 juli 2021: BodhiVillage Courant nr 1
26 oktober 2021: BodhiVillage Courant nr 2

Bodhi betekent: verlichting, ontwaken, bevrijding, inzicht.
BodhiVillage is een voorlopige naam, afhankelijk van de plek die we vinden zullen we kijken welke naam past.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMG_20210523_105109.jpg

BodhiVillage is the next step born from the desire to live individually with commitment to each other.
We are a group of people that like to travel together in more than one way, we heart-fully support each other and stimulate and encourage each other to be conscious and to live in beauty and from authenticity.

 

We are inspired by the wisdom of the Kaula Heart of All, insights from shamanic traditions, Osho as well as other sources of wisdom. However, BodhiVillage is not exclusively intended for one specific group.

 

As a resident of the village, you also open your doors to share your "skills and knowledge" with others. People come to BodhiVillage to live even more in their own wisdom & wholeness, and because they are curious about the mystery of themselves and the mystery of life. BodhiVillage is a place to eat delicious food, to sing & dance and for creativity. We organise for example meditation, yoga, massage, tantra and creative days. It is also possible to come for an individual retreat, alone or with a loved one.

BodhiVillage will consist of 5 or 6 apartments and houses of different sizes, providing the choice to either live alone, with two, or as a family (with children).

There is also a "communal house" with a kitchen and other shared facilities, such as a guest room, washing machines, etc. There are session rooms, a meditation room and a large outdoor area.

 

The terrain is naturally designed and provides food and resting places for humans and animals. We live in harmony with nature, which means that we are aware of our origin and our influence on our environment. Our daily life is attuned to this, which means that we choose to live sustainably, naturally, organically, smoke-free and vegetarian and that we prefer a limited use of alcohol.
 

The location of the village is not there yet. We aim to find it in 2022. Before that, there is a lot to coordinate and to organize!

 

We are looking for people who want to join us:

  • by becoming a co-resident and owner

  • tenant of the workspaces

  • as a supporter, who wants to offer his/her qualities.

 

And we are looking for people with different qualities and skills:

  • practical people with green fingers, builders, planners, designers

  • people with creative, communication and organizational skills

 

Does reading this spark you?  Contact Anand for more information.

DSC_0072.JPG
bottom of page